M&D Design

 

Siedziba firmy:

ul. Starojaworska 94d

59-400 Jawor

KRS: 0000910299

NIP: 6951533839

REGON: 389438114

 

Adres do korespondencji:

ul. Starojaworska 94d

59-400 Jawor

e mail: biuro@wastetrade.pl

BDO: 000539247

 

Oferta

Adres email
Numer telefonu
Treść wiadomości
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Formularz został wysłany.
Dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie
wymagane pola!

biuro@wastetrade.pl

76 871 74 08

+48 725 286 874 +48 698 002 814

Skontaktuj się z nami

WasteTrade

       Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie gospodarowania odpadami. W naszym konsorcjum mamy podmioty które posiadają wymagane decyzje na zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Pracujące instalacje do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów płynnych oraz stałych sprawiły, że jesteśmy ostatnim ogniwem w gospodarce odpadami dla poszczególnych odpadów (zakwalifikowanie odpadów na instalację - zgodnie z badaniami odpadów).

Odbieramy odpady przemysłowe pochodzące od firm produkcyjnych, instytucji oraz klientów indywidualnych, m.in.:

  • odpady farb, lakierów i rozpuszczalników,

  • emulsje olejowe, przepracowane oleje i odpady ropopochodne,

  • wodne ciecze myjące,

  • odpady z obróbki i powlekania metali,

  • osady i szlamy,

  • kwasy trawiące i alkalia,

  • przeterminowane oraz niespełniające wymagań jakościowych produkty spożywcze, chemiczne, kosmetyczne,

  • odpady z warsztatów samochodowych, czyściwa, filtry,

  • odpady z tworzyw sztucznych,

  • podkłady kolejowe, itp.

W naszych decyzjach posiadamy pozwolenia na odbiór ponad 500 rodzajów odpadów z grup od 1-20 wyszczególnionych w katalogu odpadów. Jeżeli mają Państwo problem z odpadami, za[raszamy do kontaktu z naszą firmą.

Pełna lista kodów udostępniona zostaje po bezpośrednim kontakcie.

 

Zapraszamy!